Mindful Yoga utdanning for deg som jobber med fysisk eller psykisk helse

Fordypning i Mindful Yoga kan brukes som effektiv støtte til mennesker som står i, eller arbeider med vanskelige livssituasjoner. Mindful Yoga er en tilnærming til bevegelse, med høy varhet på kropp, tanker og følelser. Selvregulering styrkes og utøveren kan oppnå et bredere perspektiv på eget liv samt være bedre egnet til å tåle ubehag. I Mindful bevegelse, som Yoga, brukes balanse, styrke og avspenning for å komme nærmere i kontakt med egne autopiloter, vaner og holdninger. Det er en holistisk tilnærming med forankring både i moderne forskning og de gamle visdomstradisjonene fra østen.

En traumesensitiv fremgangsmåte

Kurset legger stor vekt på traumesensitive teknikker og har elementer fra somatisk og fenomenologisk psykoterapi som Somatic Experiencing®  (SE), Polyvagal Teori, Traumesensitiv Yoga og Traumesensitiv Mindfulness (utviklet av blant annet Modum Bad). 

Med Mindfulness som metode

Kurset gir en grunnleggende innføring i oppmerksomhetstrening slik den har blitt videreutviklet i moderne sekularisert Mindfulness som MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Å gjøre dette sammen med bevegelse (Yoga) får utøverne en lavterskel fremgangsmåte til å håndtere stress og uro i kropp og sinn.

Effektene av Mindful Yoga

Mindful Yoga handler ikke om å mestre men å være. De dokumenterte effektene er mange:

  1. Økt konsentrasjon
  2. Redusert ubehag og spenninger i kroppen
  3. Roligere tankevirksomhet
  4. Tillit til egen kropp og kapasitet (handlekraft)
  5. Egenomsorg og aksept
  6. Mindre overveldet og trigget av vanskelige situasjoner

Etter endt kursforløp vil deltakeren ha en rikholdig verktøykasse med pusteteknikker, fysiske Yogaøvelser og Mindfulness teknikker som fremmer sam – og selvregulering. 

Referanser 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6491852/

https://www.forskning.no/alternativ-behandling-angst-menneskekroppen/mindfulness-lindrer-angst-og-depresjon/587532

https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-023-04141-2