Oslo 16-20. Juni 2021

50-timers grunnleggende Mindful Restorative utdannelse. Du lærer hvordan du skal undervise, planlegge og sekvensiere grupper.