Oslo 16-20. Juni 2021

50-timers grunnleggende Mindful Restorative utdannelse. Du lærer hvordan du skal undervise, planlegge og sekvensiere grupper.

Oslo 1-3. & 22-24. Oktober 2021

50-timers Mindful Restorative utdannelse for viderekommende. Du lærer hvordan du skal undervise, planlegge og sekvensiere for individuelle behov. Du lærer metoder for jobbe med stress, angst og depresjon – og de fysiologiske symptomene som ofte følger.

Oslo 11. – 14. Mars & 15. – 18. April 2021

60-timers Mindful Yoga bevegelsesmodul hvor vi går gjennom sekvenser, teori og sekvensiering som fungerer godt for Mindful Yoga