• Mindfulness med Elise Jansen

Hva er Mindfulness?

Av Elise Jansen

Forskning har vist at om man innfører Mindfulness i hverdagen så omstruktureres hjernen og måten man oppfatter seg selv og livet på. Resultatet kan bli økt livskvalitet og en mer våken tilstedeværelse i livet.

«Mindfulness means paying attention in a particular way; On purpose, in the present moment, and nonjudgmentally.» 
Jon Kabat-Zinn

  • Mindfulness handler om å øve opp god kontroll på ens oppmerksomhet. Du kan rette oppmerksomheten mot en ting eller en fornemmelse, og når du ønsker/velger det, så kan du flytte den til noe annet. Man praktiserer å kunne ha udelt oppmerksomhet på det man vil, uansett om det er følelser, tanker eller fysiske fornemmelser – uten å dømme eller å kritisere. Å endre oppmerksomheten til noe annet blir derav et bevisst valg.
  • Mindfulness er det motsatte av mestring. Hverdagen preges ofte av fokus på multitasking og hyppige avbrudd på oppmerksomheten. Å holde oppmerksomheten på en ting om gangen krever øvelse. Øvelse som gjør en klar over hvor mye og ofte hjernen faktisk «reiser» fra fortid, til fremtid, til kommentarer, til bekymring til kjedsommelighet osv. Meditasjon er en av de hovedøvelsene innen Mindfulness som tydelig setter lyset på bevegelsene som befinner seg i sinnet og kroppen til en hver tid. Body Scan er også et viktig virkemiddel til økt bevissthet på hva som skjer i kroppen fra øyeblikk til øyeblikk. Ved Body Scan trener man sinnet å gjøre dette ved at kroppen er stille. I Mindful Yoga øver man opp den samme bevisstheten i en bevegende kropp.
  • Mindful Yoga er å være fullt tilstede i det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk gjennom pusten, bevegelsen og sinnet. Være oppmerksom på fornemmelsene i kroppen når vi beveger oss, være oppmerksom på alle følelser som forventninger, behag eller ubehag og uten å dømme eller ha forventninger. Kunne merke gjentagende mønstre og tendenser med samme holdning og møte det hele med respekt, kjærlighet og egenomsorg. Og når tankene beveger seg og vandrer bort fra intensjonen om å være tilstedet så kan man flytte oppmerksomheten tilbake til pusten – med pusten som anker og kjernen av oppmerksomheten!

“Attention is like a spotlight and what it illuminates streams into the mind and shapes your brain. So developing greater control over attention is the single most powerful way to reshape the brain and thus the mind.”
Rick Hanson

Kommende arrangementer: