• MINDFUL YOGA & BEVEGELSE

  Mindful Yoga m. Elise Jansen

Er ikke all yoga Mindful?

Jo – på sitt vis er all yoga Mindful – men ikke all yoga utøves med teknikker fra Mindfulness-tradisjonen. Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær som det kalles i Norge, er på full fart inn i Yoga, trening, forsvaret og jobb.

Forutsetningene for å prate om Mindful Yoga er å kunne definere forskjellene. Her blir det ofte litt komplisert fordi både Hatha Yoga, slik den har vokset frem i India i lys av Hinduismen, har det samme opphavet som Mindfulness med sin opphav i Buddhismen. Yoga slik den utøves i vesten har blitt en smeltedigel av forskjellige stiler og esoteriske retninger, men har i bunn og grunn sitt opphav i den samme tradisjonen. Buddhismen skilte seg ut fra Hinduismen ca 500 år f. Kr., bunnet i politiske, åndelige og religiøse behov. Selv om mange av praksisene ligner er ikke målet helt det samme – men selvrealisering er et felles mål. Mens man i Hinduismen skal realisere og forstå selve eksistensen (Brahaman) i lys av sin egen eksistens (Atman) så er man i Buddhismen opptatt av å realisere et «ikke-selv» Anatman.

Filosofisk sett står disse to i motsetning til hverandre. Kort beskrevet så handler det om intensjon og hvor man putter sin oppmerksomhet. I Mindfulness putter man sin intensjon i å «avdekke» sinnet via tanker, fysiske fornemmelser og følelser for å finne våre sterkt iboende betingelser og begrensninger – hvordan lidelse styrer oss. En frigjøringsprosess.  I Hinduismen er ofte praksisen ment som en renselses- og endringsprosess for å kunne realisere sin sanne eksistens. Dette er selvfølgelig meget forenklet beskrevet – men preger forskjellene mellom f.eks. øvelser som kroppsskanning versus Yoga Nidra. Kroppskanning er en reise og meditasjon i det som finnes i kroppen i øyeblikket mens Yoga Nidra er mest preget av visualiseringer og instruksjoner om å kjenne, føle og visualisere kvaliteter som kanskje ikke finnes. Begge er forsket på og har fantastiske, men forskjellige, effekter.

Tantra

Felles for Buddhismen og Hinduismen er den Tantriske innflytelsen. Oppvåkning til eksistensens sannhet skjer via kroppen og dens sanser. Mindfulness slik vi kjenner den i vesten har sitt opphav i Buddhismen og de teknikkene og skriftene som ligger til bunn. Mye av Mindfulness slik den praktiseres i alt fra det Norske militæret til Olympiatoppen kan betraktes som sekularisert og tilpasset et ikke-religiøst publikum – eller man kan si at det er tilpasset alle religioner. Mindfulness er ikke en Yogastil slik som vi finner den i Hatha Yoga (Iyengar, Ashtanga, Jivamukti osv), men en metodikk til å kombinere med Yoga eller andre bevegelsesformer som Mindful Bevegelse. En av de mest påfallende forskjellene er å være vitne til det som skjer i øyeblikket med vennlig nyssjerrighet, uten å dømme eller kritisere i Mindfulness vs. visualiseringer og et mer treningsrelatert mål som ofte finnes i Hatha Yoga.

Hatha Yoga med oppmerksomt nærvær

Fra et kroppsperspektiv så skjer det helt spesifikke ting når man tar i bruk Mindfulness i en yogaklasse. Mindful Yoga krever at du legger alt som heter mestring på hyllen – noe som ofte står i kontrast til de mer akrobatiske yogastilene. Det betyr ikke at det er mangel på utfordringer – disse utøves for å fremheve vårt møte med vansker og ubehag i kropp og sinn. Vi bruker utfordringene til å avdekke våre autopiloter – flukt eller tiltrekning i form av f.eks. negativ kritikk, sammenligning eller mestring. De brukes for å bli mer intim med hvordan vi møter vårt indre og ytre «verden».

Som et speil

De fleste yogastilene vi finner i vesten er opptatt av styrke, smidighet, avspenning og balanse. Perspektivet på disse er å bruke dem som «speil» til deg selv.  Se hvem du blir i møte med styrke-svakhet, smidighet-stivet, avspenning-anspenthet og balanse-ubalanse. Den største forskjellen du vil møte i en dynamisk Mindful Yoga klasse er tempoet. Øvelsene utføres med ro og nysgjerrighet, men pauser mellom enkelte eller grupper av øvelser. Disse pausene gir kroppen og sinnet tid til å registrere det som skjer. Det tar tid å sette i gang de prosessene som restituerer den fysiske kroppen og bearbeider de mentale prosessene.

Hva skal du huske på når du gjør Mindful Yoga?

 1. Rolige bevegelser
 2. Pauser mellom øvelser og når du gjør en øvelser på hver side av kroppen
 3. Fornemme hva som skjer i kroppen – fysiske fornemmelser, følelser og tanker
 4. Bruke yogaøvelsene som rom for utforsking
 5. Bevege deg mot ytterpunktene – mellom utfordring og tilbakeholdenhet
 6. Ta vare på deg selv – kjenne hva du trenger i øyeblikket
 7. Observere hva du har til vane å gjøre – overkjøre eller holde tilbake
 8. Gi deg selv tid til å bare være
 9. Akseptere det som finnes – ikke gi opp men være nysjerrig
 10. Visualisere de øvelsene som ikke er tilgjengelige eller tilpasse etter eget behov – en millimeter er nok
 11. Gi slipp på mestring – være i det du gjør i øyeblikket – her og nå

Kommende arrangementer: