Mindful Dynamisk Yogalærer (75 timer)

Qigongsenteret Grønlandsleiret 14,Oslo

Mindful Yoga flyt og sekvensiering
75 timer utdanningsmodul på 3 helger som spenner over følgende tre helger: 28 – 30. april, 19. mai – 21. mai & 9. – 11. juni (online) 2023 / Qigong senteret Grønland Oslo
På dette kurset går vi gjennom selve byggeblokkene til Rolig Mindful Yoga, hva som skjer med nervesystemet, terapeutisk effekt, sekvensiering og pedagogikk.
Denne utdannelsen er spesialdesignet både for deg som allerede underviser og deg som ønsker å utdanne deg som en yogalærer. Denne modulen er både en del av 200 timers Mindful Yoga lærerutdanning og en selvstendig videreutdannelse i kunsten å undervise Mindful Yoga bevegelse. Modulen blir undervist av hovedlærer Elise Jansen.

Kr. 12950

Event Series Modul 1 – 2023

Mindful Restorative Yogalærer Basismodul (50 timer)

Qigongsenteret Grønlandsleiret 14,Oslo

En 50 timers utdannelse som spenner over følgende 2 helger: 29. sept - 1. okt og 27. - 29. okt 2023. I denne videreutdanningen vil du få nye verktøy til din yogaundervisning. Restorativ yoga kan både undervises som egne klasser, men også flettes inn i andre yogastiler. Du vil få et rikere repertoar til å lede studenten din inn i avspenning. Du vil også få en økt forståelse for hvordan og hvorfor du kan bruke yogastillinger, pust, meditasjon og kroppsskanning som effektive teknikker. Målsetningen er å oppnå et mer balansert nervesystem og et motstandsdyktig liv.

Kr. 9500

Mindful Restorative Yogaterapeut (50 timer)

Qigongsenteret Grønlandsleiret 14,Oslo

Denne 50-timers modulen er del 2 av 100-timers Mindful Restorative Yoga. Modulen går over følgende to helger: 10.-12. november og 15.-17. desember 2023.

Dette er et kurs som bygger videre på basismodulen og handler om hvordan støtte opp rundt individuelle behov i dine privattimer og klasser. Du vil lære verktøy for håndtering av stress, depresjon og angst med fokus på de fysiske utfordringene som ofte følger.

Vi dykker enda dypere inn i Mindfulness – denne gangen med kroppsskanning og interosepsjonsøvelser som metode.

Earlybird Kr. 9500