Mindful Restorative Yogaterapeut (50 timer)

Qigongsenteret Grønlandsleiret 14,Oslo

Denne 50-timers modulen er del 2 av 100-timers Mindful Restorative Yoga. Modulen går over følgende to helger: 10.-12. november og 15.-17. desember 2023.

Dette er et kurs som bygger videre på basismodulen og handler om hvordan støtte opp rundt individuelle behov i dine privattimer og klasser. Du vil lære verktøy for håndtering av stress, depresjon og angst med fokus på de fysiske utfordringene som ofte følger.

Vi dykker enda dypere inn i Mindfulness – denne gangen med kroppsskanning og interosepsjonsøvelser som metode.

Earlybird Kr. 9500