RAIN – en selvomsorgspraksis

RAIN er en form for egenomsorgsmeditasjon – Metta – utviklet av Vipassana læreren Michelle Willams på 70-tallet. Hun utviklet denne metoden for å lage rom for egenomsorg på Vipassana stilleretreats. Den kjente meditasjonslæreren og psykologen Tara Brach har videreutviklet denne metoden noe og gitt ut egen bok som går i dybden på metoden.

RAIN er et akronym som representerer 4 forskjellige trinn eller faser i meditasjonen

  1. R = Recognize: Finn en utfordring eller et problem som opptar deg. Prøv å ikke velge noe som er for overveldende. Begynn gjerne med noe som ikke er for alvorlig for å bli vant til øvelsen.
  2. A = Acknowledge/allow: Tillat dette å være nøyaktig som det er, uten å prøve å fikse, eller endre på noe. Merk deg hele utfordringen og alle som er involvert. Evt. stille deg selv følgende spørsmål: «hva tror jeg om meg selv når jeg har oppmerksomheten på dette». Om det ikke dukker et svar opp raskt så bare la det hvile – ikke let eller analyser.
  3. I = Investigate: Utforsk hvor denne utfordringen bor i kroppen din – fysiske fornemmelser.
  4. N = Nourish: Hva trenger du å høre akkurat nå? Finn 1-3 støttende setninger som f.eks. «Jeg bryr meg om deg», «jeg er her for deg», Jeg forstår»…
  5. After the rain: Bli i ettervirkningen av øvelsen uten å gjøre noe som helst i noen minutter.

Tara Brach har lagt til to viktige elementer i meditasjonen:

  1. Når du er på Acknowledge kan du stille deg selv spørsmålet: «hva er det jeg tror om meg selv når jeg har oppmerksomheten på denne utfordringen/problemstillingen som opptar meg?»
  2. After the rain – etter du har utført alle fasene bruker du litt tid til å bare være i opplevelsen av å ha gått gjennom alle fasene i noen minutter før du avslutter. Denne fasen gir rom for endring via nevroplastisitet og krever at du ikke har noen oppgaver, spesifikt fokus eller øvelser – men bare finnes.

Du finner masse ressurser på Tara Brachs nettside her >

Elise Østbø Jansen · RAIN